Villkor och bestämmelser för användning

Vänligen läs de olika villkoren för användning av vår webbplats under företaget ”AWSEO” noggrant innan du surfar på sidorna. Genom att ansluta till vår webbplats under företaget ”AWSEO” accepterar du dessa villkor utan förbehåll.

Villkor för användning :

Vår webbplats under företaget ”AWSEO” erbjuds i olika webbspråk som HTML, HTML5, Javascript och CSS.

Syftet är att göra webbplatsen enklare att använda och mer grafiskt tilltalande, så vi rekommenderar att du använder moderna webbläsare.

”AWSEO”-webbplatsteamet gör allt för att tillhandahålla tillförlitlig information och för att uppdatera sina webbplatser så exakt som möjligt.

Utelämnanden eller fel kan dock förekomma och Internetanvändaren måste därför se till att informationen är korrekt och rapportera eventuella ändringar till webbplatsen om han/hon anser att det är användbart att göra så.

AWSEO” är inte på något sätt ansvarigt för den användning som görs av denna information. Detsamma gäller för eventuella direkta eller indirekta skador som kan uppstå.

Cookies:

Webbplatsen kan be dig att acceptera cookies. Detta sker för statistik- och visningsändamål. En cookie är en bit information som placeras på din hårddisk av servern på den webbplats du besöker. Den innehåller flera olika uppgifter som lagras på din dator. Den finns i en enkel textfil. En server öppnar denna fil för att läsa den och spara informationen.

Och flera delar av vår webbplats under företaget ”AWSEO” är inte funktionella utan godkännande av cookies.

Hypertextlänkar:

Webbplatsen kan erbjuda länkar till andra resurser som finns tillgängliga på Internet eller andra webbplatser. Vår webbplats under företaget ”AWSEO” kan inte kontrollera de webbplatser som är länkade till dessa webbplatser.

Vår webbplats under företaget ”AWSEO” svarar inte och garanterar därför inte tillgängligheten till dessa webbplatser och externa källor. Vår webbplats under företaget ”AWSEO” kan inte hållas ansvarig för eventuella skador till följd av innehållet på dessa webbplatser eller externa källor oavsett deras natur.

Detsamma gäller för all information, produkter eller tjänster som erbjuds och all användning som kan göras av dessa. Det är upp till Internetanvändaren att följa användningsvillkoren och att ta hänsyn till de risker som är förknippade med denna användning, som därför är dennes fulla ansvar.

Ingen får heller upprätta en hyperlänk till vår webbplats under företaget ”AWSEO” utan uttryckligt, explicit och föregående tillstånd från vår webbplats under företaget ”AWSEO”. Detta gäller för användare, prenumeranter och besökare på webbplatserna i fråga.

Om en person vill skapa en hyperlänk till vår webbplats under företaget ”AWSEO” måste han eller hon skicka ett e-postmeddelande till vår webbplats under företaget ”AWSEO” via den adress som finns tillgänglig på webbplatsen.

Detta e-postmeddelande måste formulera en begäran om installation av en hyperlänk. Vår webbplats under företaget ”AWSEO” kan acceptera eller avvisa denna begäran om hyperlänk utan motivering.

Tjänster som tillhandahålls :

AWSEO strävar efter att tillhandahålla den mest exakta informationen som är möjlig på webbplatsen. Alla aktiviteter på vår webbplats under företaget ”AWSEO” och informationen om vår webbplats under företaget ”AWSEO” presenteras på vår webbplats.

Informationen som visas på är inte uttömmande och de foton som finns på vår webbplats under företaget ”AWSEO” är icke-kontraktuella.

De ges med förbehåll för eventuella ändringar som kan ha gjorts sedan de lades ut på nätet. All information på webbplatsen ges endast i informationssyfte och kan därför komma att ändras eller utvecklas.

Avtalsmässiga begränsningar av data:

Informationen på vår webbplats under företaget ”AWSEO” är så korrekt som möjligt och uppdateras regelbundet. Vår webbplats under företaget ”AWSEO” kan dock innehålla felaktigheter eller fel. Om du upptäcker något, vänligen skicka ett e-postmeddelande till contactwebstore@proton.me.

I ditt e-postmeddelande ska du beskriva situationen så exakt som möjligt (dvs. ange URL-adressen till sidan i fråga, från vilken maskin du besöker vår webbplats under företaget ”AWSEO” och med vilken webbläsare).

Allt innehåll som laddas ner från vår webbplats under företaget ”AWSEO” laddas ner på användarens egen risk och han/hon kommer att vara ensam ansvarig för det. Den part som ansvarar för eventuella skador på användarens dator eller eventuell förlust av data efter nedladdningen i fråga ska inte vara vår webbplats under företaget ”AWSEO” utan användaren.

Användaren av vår webbplats under företaget ”AWSEO” åtar sig också att komma åt webbplatsen med korrekt utrustning, det vill säga fri från virus eller skadlig kod och med en funktionell webbläsare. Och de hypertextlänkar som inrättats på vår webbplats under företaget ”AWSEO” mot andra resurser som finns på Internet-nätverket kan inte engagera ansvaret för vår webbplats under företaget ”AWSEO”.

Immateriella rättigheter:

Allt innehåll på den aktuella webbplatsen är exklusiv egendom för företaget vår webbplats under företaget ”AWSEO”. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, grafik, bilder, texter, videor, animationer, ljud, logotyper, gifs och ikoner, liksom deras formatering, med undantag för varumärken, logotyper eller innehåll som tillhör andra partnerföretag eller författare.

Det är förbjudet att reproducera, distribuera, modifiera, anpassa, vidaresända eller publicera, även delvis, dessa olika element utan uttryckligt skriftligt medgivande från vår webbplats under företaget ”AWSEO”.

Dessa framställningar och/eller reproduktioner, oavsett process, utgör en överträdelse som kommer att bestraffas. Underlåtenhet att följa detta förbud utgör en överträdelse som kan medföra civilrättsligt och straffrättsligt ansvar för den person som har begått överträdelsen. Dessutom kan vår webbplats under företaget ”AWSEO” vidta rättsliga åtgärder mot denna person.

Tvister :

Dessa villkor regleras av Delaware-lagen. I själva verket kommer
alla tvister eller tvister som kan uppstå till följd av tolkningen eller genomförandet av dessa villkor att vara den exklusiva behörigheten för de domstolar som företagets säte beror på. Engelska kommer därför att vara referensspråket för att lösa eventuella tvister.

Personuppgifter:

Du är inte skyldig att kommunicera dina personuppgifter när du besöker vår webbplats under företaget ”AWSEO”.

Allmänna försäljningsvillkor :

ARTIKEL 1: OMFATTNING
Dessa allmänna försäljningsvillkor på denna sida gäller för all försäljning som ingås på vår webbplats under företaget ”AWSEO” via webbplatsen.

ARTIKEL 2: BESTÄLLNINGAR
Shopifys automatiska registreringssystem kommer att betraktas som bevis på beställningens art och innehåll. vår webbplats under företagsnamnet ”AWSEO” bekräftar godkännande av beställningen till kunden på den e-postadress som den senare har angett.

Försäljningen kommer att betraktas som avslutad från och med valideringen av vår webbplats under företaget ”AWSEO” av betalningen av beställningen. Detta innebär från dagen för validering av betalning för beställningar som betalas online med kreditkort. Under alla omständigheter förbehåller sig vår webbplats under företaget ”AWSEO” rätten att vägra eller avbryta alla beställningar från en kund för vilken det finns misstanke om bedrägeri eller med vilken det finns en tvist angående betalningen av en tidigare beställning.

ARTIKEL 3: TILLGÄNGLIGHET AV VAROR
När våra erbjudanden och deras priser är synliga på webbplatsen är de giltiga. Den tillgänglighet som anges vid tidpunkten för kundens besök på webbplatsen är beroende av lagerstatus på vår webbplats under företaget ”AWSEO” och särskilt hos leverantörerna av kursen.

För att ta fram försäljningskatalogen för vår webbplats under företagsnamnet ”AWSEO” arbetar vi med databaser. Dessa berikas med information från våra leverantörer. Denna databas innehåller mer än hundra artiklar, varav inte alla lagras i våra reserver. Detta innebär att erbjudandet på vår webbplats under företaget ”AWSEO” är beroende av tillgängligheten av artiklarna från leverantörerna.

I händelse av att en artikel permanent är slut i lager hos våra leverantörer kommer denna artikel att tas
bort från vårt försäljningserbjudande. I andra fall kan en ny beställning göras inom en viss tidsperiod.

Om en beställd artikel inte finns tillgänglig skickas ett e-postmeddelande för att informera kunden om den eller de berörda artiklarna.

När beställningen görs kommer en länk till leveranstiderna att visas. En orderbekräftelse kommer också att skickas via e-post för att ge kunderna en vägledande leveranstid.

Denna tid beräknas på grundval av artikelns tillgänglighet, leveranstiden och det transportsätt som kunden valt.

Kunden kan annullera beställningen antingen när beställningen görs eller 24 timmar senare, dvs. innan beställningen skickas.

Särskilda egenskaper :

Förbeställda artiklar

På vår webbplats under företaget ”AWSEO” erbjuds artiklar som ska publiceras på förhandsbeställning. Detta innebär att det är möjligt att reservera en eller flera artiklar. Denna reservation måste motsvara ett datum. Detta utgivningsdatum kommer att meddelas av vår webbplats under företaget ”AWSEO” när bokningsfasen öppnas. Öppningsdatumet för bokningar kan ändras när som helst av vår webbplats under företaget ”AWSEO”. Eftersom vår webbplats under företaget ”AWSEO” är ensamt ansvarig för marknadsföringen av dessa förbeställda artiklar.

Vår webbplats under företaget ”AWSEO” kommer att sträva efter att skicka artiklar till kunder som har gjort sin reservation upp till den lagernivå som tillhandahålls av leverantören för dagen för frisläppande från datumet för slutlig försäljning.

ARTIKEL 4: PRISER
De priser som anges på vår webbplats under företaget ”AWSEO” är i euro (€) och anses vara netto, exklusive leveranskostnader. Dessa priser inkluderar priset på produkterna, kostnaden för bearbetning, hantering och förpackning. Dessa priser kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

Varor faktureras dock på grundval av det pris som gällde vid den tidpunkt då beställningen gjordes. Alla beställningar kommer därför att faktureras i euro (€) och betalas i euro (€). Eventuella tullavgifter eller lokala skatter är mottagarens ansvar.

ARTIKEL 5: FRAKTKOSTNADER Fraktkostnaderna motsvarar kostnaden
för leveransen. I dessa kostnader ingår också ett bidrag till kostnaderna för förberedelser och porto. Genom att samla alla artiklar i en enda beställning behöver du bara betala leveranskostnaderna en gång. Tullavgifter och lokala skatter kan dock tillkomma för flera olika artiklar i samma beställning. Detta kan förklaras med att även om leveranskostnaderna betalas på en gång, kan leveransen ske i flera delar för olika artiklar i samma beställning. Detta beror på att vissa artiklar avgår från olika lager.

Det bör också noteras att det inte är möjligt att kombinera två eller flera separata beställningar till en enda beställning. Leveransavgifter kommer därför att faktureras för var och en av beställningarna, även om dessa beställningar gjordes av samma person på samma datum med samma leveransadress.

ARTIKEL 6: BETALNING Betalningsmetoden
erbjuder maximal säkerhet. För att betala måste du använda ett bank- eller betalkort (Visa, Eurocard eller Mastercard) direkt på webbplatsen i det betalningsformulär som tillhandahålls under beställningsprocessen (säker inmatning med SSL-kryptering).

I formuläret ska du ange typ av kreditkort, kortnummer utan mellanslag, giltighetsdatum och slutligen kontrollnumret på baksidan av ditt kort. Ingen bankinformation överförs via vår webbplats under företaget ”AWSEO” som förklaras här i sekretesspolicyn /policies/privacy-policy

Följaktligen är betalning med bankkort helt säker och din beställning registreras och valideras så snart betalningen accepteras elektriskt av din bank.

ARTIKEL 7: LEVERANS Det är
möjligt att leverera till din bostad eller till ett utlämningsställe. Den
tid det tar att förbereda paketet plus den tid det tar att leverera det ingår i leveranstiden. Vår webbplats, som drivs av företaget ”AWSEO”, levererar över hela världen. Vissa varor kan dock inte levereras överallt. I tveksamma fall är det bättre att kontakta vår webbplats under företaget ”AWSEO” via e-post på contactwebstore@proton.me. Ett e-postmeddelande kommer att skickas som förklarar de olika stegen i orderspårningsprocessen.

På grund av den rådande situationen kan leveransen ta upp till 20 dagar. Denna tid räknas från mottagandet av e-postmeddelandet med bekräftelse på att beställningen skickats. Denna leveranstid inkluderar inte alltid förberedelsetid för vissa artiklar. Den leveranstid som meddelas av leveranstjänsten förbinder inte vår webbplats under företaget ”AWSEO” om denna tid överskrids. Teamet som ansvarar för kundservice kommer dock att göra sitt yttersta för att tillfredsställa kunderna på vår webbplats under företaget ”AWSEO”.

———–

ARTIKEL 8: GARANTI – RETURER – ÅTERBETALNINGAR – ÅNGERRÄTT

Varorna som levereras av AWSEO är nya och garanteras att vara felfria. Dessa artiklar är identiska med traditionella detaljhandelsartiklar. De kommer från alla förläggare och leverantörer som anges.

Om en artikel är defekt eller inte överensstämmer har du 14 arbetsdagar på dig att begära ett utbyte eller en återbetalning från dagen för mottagandet av artiklarna. Om den fjorton (14) dagar långa perioden löper ut på en lördag, söndag eller allmän helgdag förlängs rätten till byte eller återbetalning till nästa arbetsdag.

För att dra nytta av detta måste du returnera de nya eller oanvända varorna i sin originalförpackning, i sin helhet, intakta, åtföljda av eventuella tillbehör, instruktioner och dokumentation, dvs. absolut nödvändigt i sin ursprungliga cellofanförpackning och med motsvarande faktura.

Innan du returnerar varorna är det lämpligt att skicka bevis på defekten/defekterna i form av fotografier till följande e-postadress: contactwebstore@proton.me.

Vid utövande av ångerrätten är vår webbplats under företaget ”AWSEO” skyldig att återbetala det eller de belopp som betalats av kunden kostnadsfritt, med undantag för returkostnader. Dessa returkostnader betalas av kunden och kommer nästan alltid att vara utomlands. Detta medför en viss kostnad för returen, vilket vi vill understryka. Återbetalningen ska ske inom högst 14 arbetsdagar från den dag då det returnerade paketet mottogs.

Du kommer fortfarande att vara ansvarig för returportokostnaderna.

För det första accepteras inga COD-försändelser av någon som helst anledning. Om du ännu inte har fått din återbetalning, kontrollera först ditt bankkonto igen, som det står i retur- och återbetalningspolicyn.

Kontakta därefter din kreditkortsutgivare, eftersom det kan dröja innan din återbetalning officiellt bokförs. Kontakta sedan din bank. Det är ofta en viss handläggningstid innan återbetalningen bokförs.

Om du efter att ha genomfört alla dessa steg fortfarande inte har fått din återbetalning, vänligen kontakta oss på contactwebstore@proton.me. Vi kommer att se till att den finns i vårt system. Återigen,
vi är ledsna att behöva be om dessa steg, men vi vill ge dina förfrågningar maximal uppmärksamhet. Och vi förlorar tid när begäran inte föregås av vissa verifieringssteg. Vi vill naturligtvis använda den här tiden till att ge maximal uppmärksamhet åt de förfrågningar vi får.

ARTIKEL 9: ÖVERFÖRING AV ÄGANDERÄTT – ÖVERFÖRING AV RISKER Överföringen
av äganderätten till produkterna till köparen kommer endast att ske när priset har betalats i sin helhet av köparen, oavsett leveransdatum för de nämnda produkterna. Å andra sidan kommer överföringen av riskerna för förlust och försämring av produkterna endast att ske vid leverans och mottagande av de nämnda produkterna av köparen.

ARTIKEL 10: SKYDD AV DINA PERSONUPPGIFTER
vår webbplats under företaget ”AWSEO” är producent och ägare av alla eller delar av de databaser som utgör denna webbplats. Genom att gå in på denna webbplats bekräftar kunden att de uppgifter som utgör den är juridiskt skyddade och åtar sig särskilt att inte extrahera, återanvända, lagra, reproducera, representera eller behålla, direkt eller indirekt, på någon typ av medium, på något sätt och i någon form, hela eller någon kvalitativ eller kvantitativt betydande del av innehållet i de databaser som visas på den webbplats som han / hon har åtkomst till.

ARTIKEL 11: ANSVAR
Produktbeskrivningarna i AWSEO-databaserna har lagts in i enlighet med den information som lämnats av utgivarna. Vår webbplats under företaget ”AWSEO” är inte ansvarig för innehållet i verken och kan inte hållas ansvarigt gentemot köparen. Ansvaret för vår webbplats under företaget ”AWSEO” kan inte sökas i händelse av ett fall av force majeure (strejk, översvämning, brand …).

De produkter som erbjuds överensstämmer med gällande lagstiftning i Hongkong. Vår webbplats under företaget ”AWSEO” frånsäger sig allt ansvar om den levererade artikeln inte överensstämmer med lagstiftningen i leveranslandet (censur, förbud mot en titel eller en författare etc.). Vår webbplats under företaget ”AWSEO” ansvarar inte för innehållet på webbplatser till vilka hypertextlänkar kan hänvisa från vår egen webbplats.

ARTIKEL 12: TILLÄMPLIG LAG
Alla klausuler i dessa allmänna försäljningsvillkor, liksom alla köp- och försäljningstransaktioner som är föremål för dem, kommer att omfattas av Hongkongs lag.

ARTIKEL 13: KÖPARENS GODKÄNNANDE
Dessa allmänna försäljningsvillkor och prislistor godkänns och godtas uttryckligen av köparen, som förklarar och bekräftar att han/hon är fullt medveten om dem och därför avstår från rätten att åberopa eventuella motstridiga dokument och, i synnerhet, sina egna allmänna försäljningsvillkor, varvid köpet innebär ett godtagande av dessa allmänna försäljningsvillkor.

Dessa villkor kan ändras när som helst utan föregående meddelande på vår webbplats under företaget ”AWSEO” – Allmänna försäljningsvillkor uppdaterade den 1 januari 2018.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *