Vad är en sergeants roll?

Inom armén är det väldigt få som har den respekt och tyngd som en sergeant har genom att inneha flera grader upp till Sergeant Major. Sergeanter är viktiga för att säkerställa att den service som ges till allmänheten är professionell, etisk och återspeglar anställningsavtalet och värderingarna. De ansvarar för den dagliga tillsynen och ger allmänt och tekniskt stöd till personalen. Dessa underofficerare betraktas som vägledare och mentorer, även av de officerare som de formellt rapporterar till. Uppgifterna för dessa underofficerare täcker ett brett spektrum av roller, alla lika viktiga.

Kom in i vår onlinebutik för att köpa militära produkter (armébälte, solcellsladdare för överlevnad, militärvinterjacka…) och dra nytta av våra kampanjerbjudanden!  

Gant-militaire

Quelles sont les fonctions d’un sergent militaire?

En militär sergeant måste möta utmaningen public service med en nivå av engagemang som var otänkbar för mer än 150 år sedan. Som fredsofficerare bidrar de med ett brett spektrum av erfarenhet och utbildning till arbetet med stridsbedömning, avancerade medicinska insatser och organisation för att skydda kadern under statens hemliga tjänster.

Armésergeanten har en unik kunskap om statliga förfaranden och traditioner. Samtidigt som de bygger på en tradition av excellens, driver en konstant anda av engagemang Army Sergeants att söka nya sätt att förbättra servicen till den statliga gruppen.

Bär militära smycken för din militära vardagsstil!

Sergeant

Den
första underofficersgraden är E5, sergeant. Det är den underofficer som har störst inverkan när det gäller att utbilda och övervaka unga värnpliktiga i militärt liv och personlig vård. män i denna grad ombeds att tillhandahålla praktisk utbildning och mentorskap för soldater och specialister. Militärer med denna grad skapar förutsättningar för uppåtsträvande yrken och lär dem den drivkraft och organisation som definierar en underofficer.

Staff Sergeant

Staff Sergeant eller E6, som i sig inte är mer auktoritativa än E5, övervakar faktiskt fler trupper. Faktum är att förste sergeant har andra sergeanter under sig, men med den graden. Skillnaden i sektion har mer att göra med år av erfarenhet. Förste sergeanten är förmodligen den mest inflytelserika och viktigaste underofficersgraden. Eftersom han erbjuder sin erfarenhet och sina råd till officerare och personer i sektion över eller under.

vad-är-en-sergeants-roll

Sergeant First Class

Sergeant First Class eller E7 är även kända som plutonsergeanter. De har bara en jämlike på plutonsnivå, som är deras överlöjtnant. Med tanke på att många E7:or har fler års erfarenhet av armén än sin plutonchef, lämnas de regelbundet till sin gruppchef i avsaknad av en officer. Underofficerare på denna nivå har nästan 20 års tjänstgöring och det är på denna nivå som sergeanten betraktas som en senior underofficer.

Obersergeant

Ofta har de liknande roller som översergeant och förste sergeant och leder de många plutonsergeanterna under sig.
De är på många sätt de sanna lojalisterna för sin enhet, dess framgång och dynamik.  De som har en direkt och obestridlig inverkan på hela teamet. Översergeanten har samma E8-grad. Men hans funktion tenderar att kretsa kring nationella och stab-roller på regementsnivå snarare än direkt befäl över trupper.

 

Majorsergeant

På den högsta nivån i underofficerare, är fanjunkaren och  kommendören de bästa bland sina kamrater. Sergeant Major är den högsta stödpersonalen på regiment och brigadnivå. Han är ansvarig för alla som inte är befäl eller officerare. Men fanjunkare och befälhavare är extremt sällsynta och verkar nästan utanför rangens gränser. De är normalt relativt oövervakade, även av officerare som tar fler råd från dem än de ger.

Vad är de andra aspekterna av sergeantens roll?

Sergeanten tilldelas säkerhet under plenarsammanträden. Hans uppgifter omfattar:

 • Upprätthålla anständighet
  ,
 • bistå ledamöter och besökande allmänhet
  ,
 • distribuera lagförslag och analyser
  ,
 • sköta
  den allmänna högtalarsektionen.

Varje sergeant måste kunna känna igen viktiga tjänstemän såväl som personal, media och lobbyister, för att kunna avgöra vem som får eller inte får komma in i rummet.

Som en ytterligare säkerhetsåtgärd övervakar sergeanter statsgalleriet. De följer husets regler och ger information till den förbipasserande allmänheten.

Stämningar

På uppdrag
av State Rules Committee verkställer sergeanter delgivningen av stämningar för delstatsomfattande jämförelse med vänliga eller fientliga vittnen, för att säkerställa deras närvaro vid lagstiftningsorganisationen.

Militärsergeanter tilldelas kommittémöten, oavsett om de hålls i Capitolium eller någon annanstans i staten eller nationen. De hjälper till att organisera och övervaka utfrågningar. De spelar in vittnesmål om det behövs, upprätthåller kvorum och upprätthåller utskottens regler och förfaranden.

Säkerhet

Militärsergeantens kontor ansvarar för säkerheten i Kapitolium, för lagstiftare, personal och de tusentals medborgare som besöker det varje år. Säkerhetsåtgärderna omfattar begränsning av tillträde till byggnaderna, regelbundna patruller och underhåll av övervaknings- och larmsystem.

Sergeanter på säkerhetstjänst för delstatsguvernören tillhandahåller skydd för dignitärer. Militärsergeanternas kontor undersöker hot mot gruppen och personalen. När denna verksamhet har utvärderats och om det anses nödvändigt tillhandahåller militärsergeanterna också verkställande skydd för de inblandade.

Hotbedömning

State Army Sergeants kontor ansvarar för att upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen genom att undersöka alla hot mot gruppen och personalen. De måste ta frågor om trakasserier och våld i hemmet på allvar och uppmärksamma varningssignaler om våld.

Sergeanter måste reagera snabbt på farliga situationer. De är också ansvariga för att utbilda gruppen och personalen om våldsprevention, varningssignaler och ansvarsområden.

what-is-the-role-of-a-sergeant

Utredningar och gripanden

Militärsergeanten är första linjens svar på alla rop på hjälp, kvarhåller eller griper personer som anses störa eller hota myndighetskontor eller personal. Den söker också efter möjliga explosiva anordningar och undersöker hot mot Capitolium och dess invånare.

Utöver att övervaka sändningen, sergenter måste behärska den radiokommunikation som används såväl dagligen som i nödsituationer.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *