Vad är en bataljon?

I dag ser man att många vita vill bli bataljoner. Många vet dock inte heller vad en bataljon egentligen är. Men denna okunskap kommer äntligen att upphöra idag bara för att du har snubblat över rätt artikel för att bli informerad och dokumenterad. Du kommer äntligen att få veta vad en bataljon är med flera av dess facetter som du säkert redan har sett i ditt dagliga liv. Till att börja med bör du veta att det i en bataljon kan finnas både en man och en kvinna och att det beror på vilket arbete den senare utför. Följ med oss till slutet av denna artikel för att få veta lite mer.

Följ förbi vår butik med militära produkter (militärt bälte, vantar, lampor,…) och ta del av våra kampanjerbjudanden!

 

gilet-tactique

En bataljon på ett allmänt sätt :

Generellt och otvetydigt är en bataljon en samling av flera män i ett militärt förband. Etymologiskt sett kommer ordet bataljon från det italienska ordet battaglione. Den militära enhet som utgör en bataljon har vanligtvis en högre officer som befälhavare för olika uppdrag, uppgifter eller till och med utbildning.

Samt sett har den rättsliga tjänstemannen i en bataljon här befälet över enheten. En bataljon samlar sedan flera kompanier med cirka 300-1200 man som kämpar tillsammans för att skydda sitt land. Nedan
förklarar vi
vad en bataljon är i armén och framför allt vilken enhet den består av.

Sätt militära smycken för din vardagliga militära stil!

En
bataljon
i armén
:

En bataljon kan göra anspråk på att bilda flera möjliga arméer. I en armé finns det bataljoner som alla har sina specialiteter inom vapen eller krigföring. Det finns soldater som bara är specialiserade på närstrid. Det finns
soldater som
bara specialiserar sig
på distansstrid med god precision i skyttet, och det finns
soldater som bara spelar med teknik för att kunna bekämpa sina fiender i krigstid. Det är mycket viktigt att nämna att var och en av dessa specialiseringar har sin egen arméstyrka med sina egna namn.
En infanterigrupp är en armé som består av flera kompanier och som specialiserar sig på sina egna former av strider.

En del militära kläder finns till salu i vår webbutik. Kom och ta reda på det!

En enhet som bildas av en bataljon
:

Många arméenheter kan bilda en bataljon se alla typer av stridsenheter. Vi är ofta vana vid att krigsbataljoner består av flera regementen i armén. Det finns dock fortfarande många enheter som kan räknas till ett lands bataljoner.

Låt oss ta ett
exempel på flygmilitära enheter eller till och med militära enheter till sjöss. Var och en av dessa enheter har sin egen funktion, sitt eget ansvar, sin egen plikt eller till och med sitt eget uppdrag när behovet uppstår. Ju fler enheter en bataljon har, desto mer ökar dess styrka mot fienden.

De olika typerna av bataljoner i den franska armén
:

För närvarande finns det inte mer än tre typer av bataljoner i den franska armén om man inte räknar med marinkårsbataljonerna i Marseille. Inom flygvapnet användes namnet bataljon också ofta, t.ex. luftbataljon och luftingenjörsbataljon. Dessa sistnämnda enheter var alla i kategorin armé.

Dessa förtydliganden är
dock inte längre aktuella. Vi har alltså här tre kategorier av bataljonstyper i den franska armén, först och främst de organiska bataljonerna som omorganiserar och återskapar de viktigaste helikopterregementena för aktiv krigföring. Sedan har vi kårbataljonen som helt enkelt är en sammansättning av flera enheter med en ledare för de flesta av enheterna. Slutligen har vi de tillfälliga bataljonerna som bara är med i bataljonen under en viss tid.


Organisk
bataljon
:

Bataljonsnivån i arméns organiska regementen är numera nedlagd och har lämnat plats för kompaniindelningen. Detta lämnade tre regementen för lätta flyghelikoptrarörelser i huvudarmén kvar genom att ha bataljoner. Det som återstod av denna organiska bataljon kunde utökas från 1st till 3rd regemente. Sedan 4º regementet har antalet bataljoner i förbandet minskat något eftersom det inte har antagit bataljonsstrukturen, det kan vara ett verkligt stöd för specialstyrkorna.

Det är viktigt att nämna att det nyligen har nått upp till 5º Helicopter Warfare Regiment genom att ha tre organiska bataljoner. Till dessa tre bataljoner hör den flygburna stödbataljonen, manöver- och attackhelikopterbataljonen och spanings- och attackhelikopterbataljonen.


Kårbataljoner:

Traditionsenligt är kårbataljonen namnet på enheterna. För chasseurs à pieds, chasseurs alpins eller till och med för infanteriet har de alltid varit bataljoner, men också regementen med riktiga administrativa formationer. Liksom de andra regementena eller till och med de andra bataljonerna har denna kårbataljon en befälhavare. Denna befälhavare måste, precis som i standarden, ha stora ledaregenskaper för att kunna vara väl på plats. Dessa bataljoner har sedan en kårchef som är överstelöjtnant eller enkel överste. Sedan har var och en sina egna myndigheter enligt rang och förtjänst.

Tillfälliga bataljoner
:

Temporära bataljoner har i sitt namn att de är tillfälliga. Oftast bär de inte ens namnet bataljon, eftersom det bara är en tillfällig titel. Dessa bataljoner samlas för att utföra ett specifikt uppdrag under en viss tidsperiod. De står under befäl av
den enhet med bataljonsmajoritet som har hittats.

De står i
allmänhet under befäl av den befälhavare som är kårchef. Den består av specialiserade stridsgrupper och en gemensam stridsgrupp med sammanslagning av infanteri och andra mycket specifika vapenanvändare. Båda typerna av arméer har en otrolig styrka med de element som ingår som tåg och utrustning.

De olika militära formationerna för bildandet av en bataljon.

I bataljonernas historia har de bildats i olika länder beroende på tidsepok. Denna bataljonsformation beror också på den, liksom tiden då den uppträdde. Därför har olika typer av militärer och bataljoner bildats under historiens gång. Varje grupp av militära enheter som skulle ha uppstått i armén är ursprunget till taktisk träning i fotstrid med en sammansättning av olika antal trupper som grupperar dem.

Från denna formation uppstod regementet som bestod av flera militärer, halvbrigaden som var ett resultat av regementets omvandling och otillfredsställande, brigaden som bestod av två typer av brigader, bland annat arméövergripande och specialiserade brigader, och slutligen har vi brigadgruppen med dess olika egenskaper.
Vi förklarar allt.

C-est-quoi-a-bataillon

Ett regemente:

Antalet män i en bataljon i ett regemente i denna militära enhet räknas vanligtvis av ett antal på 1000 och 3500 soldater som står under befäl av en högre officer i deras vakter inklusive en överste eller överstelöjtnant. Termen regemente används ofta för markstyrkor, men inte mindre för flygstyrkor eller flottan.

Nu tillhör alla regementen samma armé, inklusive infanteriregementet, ingenjörsregementet, stridsvagnsregementet och tågregementet. Det finns också gemensamma regementen i detta regemente. Beroende på vilket land du befinner dig i kan de män eller militärer som utgör ett regemente kallas bataljon, skvadrongrupp eller till och med artillerigrupp.

En demi-brigad:

Demi-brigaden är ett militärt bataljonsförband som föddes i Frankrike under den militära sammanslagningen som ägde rum 1793. De var bataljoner som är sammansatta för att ersätta det regemente vars monarkiska konnotationer inte hade uppfyllts. De nya reglerna från 1794 hade ersatt de gamla enheterna med två bataljoner med demi-brigader med tre bataljoner vars uppgift var att garantera kvaliteten på arméerna.

För sammanslagningen krävdes det att två bataljoner med frivilliga och en bataljon med yrkessoldater från den tidigare kungliga armén skulle vara oklanderliga. På senare tid har halva brigader införlivats för att tillgodose tillfälliga behov som i själva verket hade bestått av enheter med två bataljoner. Detta är mycket vanligt i utländska legioner.

En brigad:

Detta är
ett militärt förband som består av bataljoner som leds av en brigadgeneral eller till och med en brigadgeneral, överste eller till och med generalmajor.
Befälhavaren för denna brigadbataljonsenhet bestäms av det land där den är belägen. Du kanske också känner till en brigadenhet under ett annat namn. En
brigadbataljonsenhet kan också vara en enhet inom den nationella gendarmeriet, en enhet inom den nationella polisen, en enhet inom den franska tullen eller någon annan enhet eller bataljon med ansvar för säkerhet.

I Frankrike samlar denna bataljonsenhet omkring 7 000-8 000 personer. Det är en av de största arméenheterna som finns. Denna
bataljonsenhet
grupperar två huvudtyper av brigader.

   • Gemensamma brigader: Detta är bataljonsenheten med flera vapenspecialiseringar som en hybridarmé. Det finns flera stridsspecialiseringar i denna brigad med olika färdigheter inom varje område. De är landarméer när det gäller artilleri, infanteri, pansarvapen och kavalleri. De
    används vanligen inom försvarsområdet eller för externa operationer för att säkra det.
   • Specialiserade brigader: Detta är bataljoner som har stridsspecialisering. Bataljonerna i denna brigad använder inte vilka vapen som helst, utan specifika vapen som de är vana att träna med. Det är fallet med genusbrigaden eller till och med artilleribrigaden som strider i fält med sina egna specialiseringar och sätt att göra saker.
   • Det samma gäller för artilleribrigaden.

   En brigadgrupp:

   Detta är den multibataljonsformation som finns i den kanadensiska armén. Den består av 15 enheter och ligger i den andra kanadensiska divisionen. Nio av de 15 enheterna i denna division ligger på ön Montreal. Den har män i bataljoner med en styrka på 2 000 soldater. Högkvarteret för denna brigad ligger i Montreal, som ligger i Quebec. Den skapades den 1 april 1997 med mottot ”Fight, win or die” och är fortfarande aktiv.

   Denna brigadgrupp har flera enheter som finns på olika platser, bland annat i Montreal, Gatineau, Rouyn-Noranda, Laval och Longueuil. Bataljonen består också av flera enheter, bland annat spaningsenhet, stridstekniker, logistik, kommunikation och infanteri.

   Lite historia om bataljonen
   :

   Vad ordet bataljon< betecknade en grupp av krigare som samlades redan innan de grupperades i regementen på 1500-talet. Om vi går ännu längre tillbaka i tiden kan man under kavalleriets tid finna strider där flera fanor var samlade. Efter bildandet av infanteriregementen på 1500-talet blev bataljonen, som ursprungligen var en sammanslagning av styrkor av mycket olika storlek, den taktiska underavdelningen till regementet, en stridsformation som bildades genom att samla styrkorna från flera kompanier. Bataljonens storlek berodde på parametrar som var direkt kopplade till taktiska behov, men också på andra begränsningar. Beroende på period varierade den genomsnittliga storleken på en bataljon mellan 500 och 1 000 man.

   Historiskt sett: Olika exempel på
   bataljonstyper i den
   franska
   armén

   Under den franska armébataljonens historia har olika namn getts åt de olika typerna av bataljoner som har funnits genom tiderna. Vissa av strukturerna för dessa typer av bataljoner har omstrukturerats så att de kan omorganiseras och antas. Dessa bataljoner liksom de andra bataljonerna har var och en sina egna särdrag som du kan förstå av förklaringen nedan.

     • Marschbataljon: Marschbataljoner består vanligtvis av delar från andra enheter än den egna. Detta beror antingen på att bataljonen har stora förluster eller helt enkelt på att man vill samla en mindre lokal enhet. Med andra ord
      är det
      ett förband som bildades hastigt för en viss tid under första världskriget.
     • Passage Depot Battalion: Även den bildades under första världskriget, i april 1915. Varje militärregion skulle ha en bataljon som var en genomgångsdepå. Varje man i bataljonen skulle utbildas för att vara väl förberedd för olika framtida operationer. De skulle skickas som krigsförstärkningar vid behov.
     • Ingenjörsbataljon: Ingenjörsbataljonen som helhet utgör ett regemente vars antal varierar beroende på tid eller epok. Antalet trupper varierar med tiden. Under första världskriget organiserades dessa så kallade genier i en bataljon. När kriget förklarades upplöstes deras regemente för att bilda ingenjörsbataljonen.

     Hur man blir en bra
     bataljon
     :

     Frågan att fråga hur man blir en bataljon är som att säga hur man blir en soldat utifrån allt som förklarats ovan. Därför måste du ha alla nödvändiga kriterier för att bli en bra soldat. Bland de olika regementen och arméer som finns måste du först hitta ett som passar din specialitet. När du har gjort detta måste du nu träna. Detta beror på att alla andra krav som ställs för att du ska kunna bli soldat inte spelar någon roll.

     Grunden förblir alltid fysisk lämplighet, oavsett vilket regemente du tillhör.
     Du måste alltså träna bra för att bli en militär och bli intagen i en bataljon tillsammans med dina soldatkamrater. Så till att börja med måste du skaffa den bästa utrustningen för att få en bra träning.

     What-is-a-battalion

     Den utrustning som behövs för att bli en bra bataljon:

     En kvalitativ utrustning är alltid nödvändig för att bli en bra bataljon. Du måste ha utrustning som är lämplig för alla situationer som kan uppstå. Du måste inkludera sport och så småningom bergsvandring och allt annat i ditt dagliga liv. Du måste alltså känna till all grundläggande träningsutrustning du behöver, men viktigast av allt är att den alltid är av hög kvalitet.

     Vad är bättre än att vända sig till personer som är specialiserade på detta område? Här erbjuder vi dig den bästa militära utrustningen som finns tillgänglig. Hos oss hittar du allt du kan tänkas behöva dagligen. Besök vår samling av kvalitetsprodukter och gör ditt val.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *