Vem tillverkar ammunitionen?

Enligt definitionen är ammunition ett tillbehör som är avsett att ladda ett skjutvapen och som åtminstone består av en drivladdning och en eller flera projektiler såsom hagel, kula eller hylsa.

Just som tyska militärhjälmen används för att skydda sin bärare, är ett vapen vad som kan kallas ett verktyg av kaliber, i fysisk eller digital version, en autonom enhet eller en kraftfull organism, som oftast används av landets arméer till exempel, som i sin utformning är avsett för försvar, för att neutralisera, skada eller döda en levande varelse på avstånd och med precision, militära tillbehör såsom en precisionskanon, pumpgevär, pistol, krut, automat- eller jaktgevär, patroner och kulor…

Allume feu

Vet du vem som tillverkar den franska nationella arméns ammunition?

Fransk gemensam ammunitionstillverkningstjänst?

Den franska gemensamma ammunitionstillverkningstjänsten eller SIMu är ett gemensamt organ för de franska väpnade styrkorna som skapades genom ett dekret den 25 mars 2011. Den består av pyrotekniker från landets armé, vapenmekaniker från det franska flygvapnet, pyrotekniker från flottan och civil försvarspersonal från landet, inklusive nationella pyrotekniska arbetare.

Det nationella uppdraget är att:

  • Göra tillgängligt för styrkorna: på alla platser och vid alla tidpunkter, ammunition och sprängämnen av alla slag i den kvantitet och kvalitet som krävs för ett vapen av vilken kaliber som helst.
  • Projektera kvalificerade och utbildade militära pyrotekniker som tillhör SIMu 

Nationellt operativt mål för tillverkning för de väpnade styrkorna

Den här avdelningen är involverad i den nationella upphandlingen av ammunition och pyrotekniska anordningar för de franska väpnade styrkorna.

Vem tillverkar ammunition?

Vilken vapenkaliber är det tillåtet att inneha i Frankrike?

Av hänsyn till den allmänna säkerheten är innehav och bärande av kalibervapen starkt reglerat i Frankrike och är föremål för komplexa juridiska diskussioner.

Vapen som listas i åtta kategorier omfattas av olika system. Men i allmänhet gäller att om du inte är en fransk jägare eller sportskytt får du inte äga ett dödligt vapen, som orsakar dödsfall. Här är dock de vapen som specifika grupper kan förvärva.

Fri försäljning av vapen och innehav i Frankrike

Stickvapen som klassificeras i kategorin 6e och samlarvapen, dvs. kategorin 8e, är i själva verket föremål för fri försäljning.
Det betyder att du kan köpa dem och ha dem hemma: dolkar, knogjärn, armborst etc., liksom samlarvapen eller historiska vapen. För att ett vapen ska anses vara ett historiskt vapen måste det vara från före 1870.

Vissa vapen i kategori 5e kan också köpas och innehas fritt enligt försvarsdepartementet. Dessa är i huvudsak jaktvapen (slätborrade gevär eller hagelgevär som avfyrar ett skott per pipa, med en total längd på mer än 80 cm och en piplängd på mer än 45 cm). För att få förvärva och bära dessa vapen måste man dock uppvisa en giltig jaktlicens för året eller en licens från ett godkänt idrottsförbund, sedan 1998. En person som innehade denna typ av hagelgevär före 1998 är således inte skyldig att deklarera det förrän nu.

Du kan fortfarande vara utrustad, utan att uppfylla någon särskild formalitet för signalvapen och vapen som tillhör den 7th category. Det senare kräver dock ett antal villkor: det får inte avfyra kula eller skjuta projektiler. Även fritidsvapen faller inom denna kategori. Du har därför full rätt att inneha ” tryckluftsvapen ” med en effekt på mindre än 10 joule och en räckvidd på högst 10 m.

Vem tillverkar ammunition?

Vapen för vilka förvärv och innehav omfattas av deklaration i Frankrike

I kategorierna 5e och 7e finns det deklarationspliktiga vapen, t.ex: halvautomatiska eller repeterande gevär och hagelgevär, som används för jakt enligt ministeriet, för allas säkerhet. Du kan förvärva dem, men endast mot uppvisande av en jaktlicens eller en licens för sportskytte. Innehav och bärande av gevär omfattas också av dessa om du vill ha några för att spela paintball, flashball…

Du måste inlämna din deklaration till prefekturen via den vapenhandlare som vapnet köptes från. Under jaktsäsongen är du naturligtvis fri att gå ut med ditt gevär, förutsatt att du kan bevisa att du jagar. Å andra sidan
kan du inte gå omkring med ett bladvapen, klassificerat i kategori 6e, om du inte har ett legitimt skäl.

Vad är ett riflevapen?

 Ett skjutvapen är en typ av kraftvapen ursprungligen avsett att träffa ett mål, att orsaka skada på ett stort avstånd av flera meter. Skjutvapen har blivit människans främsta vapen: används vid jakt, vissa sporter, brott, krig, men också för försvar, för att skydda sig mot skurkar som använder dessa ammunition.

Tack vare den
tekniska utvecklingen finns det idag alla möjliga typer av ljuddämpade pistoler, med en specifik typ av bas för varje serie.

2 enklare sätt att skilja på skjutvapen

  • Lätta vapen, enskilda vapen, ofta med en kaliber under 15 millimeter, som riktas för hand.
  • Tunga vapen, kollektiva vapen, mer imponerande artilleripjäser och som kräver användning av ett stöd.
Qui fabrique les munitions ?

Var ska man köpa för bästa skytteupplevelsen i Frankrike?

Om du absolut vill köpa militär utrustning för framtida jaktaktiviteter eller för vardagslivet. Men du vet inte var du ska köpa, föreslår vi webbplatsen SURPLUS MILITAIRES.

 Det är en av de bästa av de bästa onlinebutikerna när det gäller militära produkter över hela världen såsom militära tillbehör. Ta en titt, surplus-militaire.fr har olika objekt i sin katalog för att tillfredsställa dig.  

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *