I vilken riktning pekar en kompass?

 En kompass är ett bärbart navigationsinstrument somindikerar riktningar i ett magnetfält. Det är ett instrument som anger riktningen mot nordpolen. Den avsedda användningen av en kompass är att hjälpa dem som reser till fots eller till sjöss att veta i vilken riktning de är på väg. Den kan tillverkas av många olika material: trä, sten, glas och metall används alla förolika typer av kompasser, till exempel antik kompassklocka. Dagens vanliga kompasser bestårav magnetiserade visare monterade på en roterande axel inuti en genomskinlig boett på vilken det finns en karta med markeringar som motsvararkardinalpunkterna (norr, söder, öst och väst).

Quelle direction indique une boussole ?

De olika typer av kompasser som finns

Kompasseranvänds för att hitta riktningar. Det finns många olika typer av kompasser, men de fungerar alla på samma sätt.

Det finns flera olika typer av kompasser

 De vanligaste är: plattkompassen, deklinationskompassen och orienteringskompassen.

 • Plattkompass
  :Plattkompassen är en klassisk modell som du hittar i många klassrum runt om i världen. Den har två små magneter fästa på en metallplatta som roterar fritt på en svängpunkt. Den magnetiska nålen anpassar sig tilljordens magnetfält när den roterar. Användaren läser sedan av de grader som indikeras av nålen. Denna typ av kompass används i allmänhet för allmänna navigationsändamål eller ingår i en survival supply och tar inte hänsyn till variationer i jordens magnetfält på grund av geografiskt läge eller andra faktorer.
  • Deklinationskompass:Deklinationskompassen används för attmäta deklinationen, vilket är skillnaden mellan äkta nord (den riktning en kompass pekar mot när den befinner sig på 0 graders latitud) och magnetisk nord (den riktning en kompass pekar mot när den befinner sig någon annanstans).Deklinationen varierar beroende på geografisk plats.
  • Orienteringskompass: Orienteringskompassen utvecklades speciellt för orienteringstävlingar, därdeltagarna måste navigera i okänd terräng utan annan hjälp än karta och kompass (och ibland sitt förnuft).

  Andra typer av kompasser, alla med sitt eget syfte

  • Marinkompasser: används av fartyg för att bestämma riktning och hålla fartyget på rätt kurs.De har en roterande karta med en nål som pekar mot magnetisk norr.
  • Vandringskompasser:  har enjusterbar deklinationsskala som gör att du kan ställa in nålen enligt den magnetiska avvikelsen för din plats från den verkliga nordpolen.
  • Handkompasser: ärmodeller med handled för vandrare och geologer som behöver ha händerna fria. Vissa handhållna kompasser har även ett förstoringsglas för bättre avläsning.
  • Magnetiska kompasser: är tillverkade meden magnetiserad nål, som anpassar sig till jordens magnetfält. Det är samma princip som hur kompassen i din bil fungerar. Nålen pekar mot nordpolen, vilket är dit du vill gå om du har gått vilse i skogen.
  • Ommagnetiska kompasser förlitar sig på en flytande nål som pekar mot magnetisk nordlig riktning. Denna typ av kompass kräver ingen elektricitet eller batterier, vilket gör den till ett populärt alternativ för vandrare, campare och seglare.
  Vilken riktning pekar en kompass?

  Vilka olika roller har en kompass?

  En kompass är ett instrument som hjälper oss att hitta rätt när vi är vilse eller i svårigheter. Den har använts sedan urminnes tider och används fortfarande i stor utsträckning på en mängd olika sätt. Även om den har använts i tusentals år har dess roll i människans liv förändrats avsevärt under århundradenas lopp. De första kompasserna användes för att hitta vägen hem eller för att ta reda på riktningen till Mecka. Vissa människor började bära med sig demför att undvika att gå vilse, men de användes mest för viktigare saker. Nuförtiden är de mycket enklare, ochvi använder dem mest för att orientera ossnär vi har gått vilse ochinte har någon mobiltelefon.

  Kompassens viktigaste funktioner

  • Leda och vägleda: när man färdas till fots eller i bil kan den användassom en styrmekanism för navigering. Denna användning av kompassen ärmycket lik den av en sextant. En sextant har två huvudfunktioner: den ena är att mäta vinkelavståndet mellan ett objekt och horisonten, och den andra är att mäta vinkelhöjden mellan ett objekt och horisonten, och på så sätt bestämma din position. Denna funktion liknar också användningen av en kompass. När du rör dig runt i världen kan den användas som en styrmekanism för navigering.
  • Fastställa riktning: Det är lätt att hitta en riktning med hjälp av kompassen. Rikta helt enkelt in den önskade rutten mot den nord-sydliga linjen på instrumentet och gå sedan framåt i den riktningen.Det här är så enkelt att våra förfäder inte behövde någon annan utrustning för att orientera sig under forntiden. Nuförtiden använder vi modern teknik som GPS-spårningsenheter för att hjälpa oss att navigera. De ingår dock ofta i dessa enheter av nödskäl eller helt enkelt som ett annat sätt att få vägbeskrivningar om du förlorar signalen eller batteriet.
  • Lokalisering: detta kan också användas för att avgöra i vilken riktning ett objekt befinner sig i förhållande till din aktuella position. Låt oss säga att du befinner dig på toppen av en kulle med utsikt över en dal. Med den här kan du peka den mot vilket landmärke eller mål du vill och se hur långt bort det är.
  Vilken riktning pekar en kompass?

  Varför pekar en kompass alltid åt norr?

  Människor har varit fascinerade av kompasser i århundraden. Det är inte svårt att förstå varför: nålen pekar alltid norrut, även om du står upp och ner! Men vet du hur den fungerar?

  • Det finns några konkurrerande teorier. En är att det är jordens magnetfält som gör att kompassen fungerar. Denna teori var tidigare allmänt accepterad, men numera anser manatt jordens magnetfält inte är tillräckligt starkt för att påverka en kompassnål.
  • En
   annan teori är att jordens magnetfält vrider kompassnålen samtidigt som planeten och pekar i samma riktning. Detta kan tyckas vara en bra förklaring,men forskare har funnit att denna effekt skulle förhindra att en kompass fungerar korrekt på högre breddgrader, där jordens rotation runt sin axel är mest märkbar.
  •  Den mest accepterade teorin idag är att jordens magnetfält skapar elektriska strömmar inuti metallföremål som nålar och magneter. Även om det är sant att magneter inte själva producerar magnetfält, kan de fungera som ledare för ett befintligt fält, vilket är vad som händer när en kompassnål placeras i närheten av en magnet. Flödet av elektricitet genom nålen får den att anpassa sig till planetens magnetfält och peka norrut.

  Hur man gör en kompass

  En kompass är ett verktyg som hjälper dig att hitta rätt när du har gått vilse. Den är baserad på jordens magnetfält och hjälper dig att bestämma norr, söder, öst och väst. En kompass kan tillverkas av en magnet, en nål och en skål eller ljusskål som flyter på vatten.

  • Det första steget:är att skaffa en magnet. Det gör du genom att gnida en järnstång med ett snöre eller slå på en järnstav (det kommer att bildas gnistor). Detta kommer att göra järnet magnetiskt (vilket innebär att det fastnar på en annan magnet) och det kommer inte att förlora sin magnetiska kraft på cirka 1 000 år. Enkompassnål kan tillverkas av vilken magnetiserad stålbit som helst, t.ex. spån från en gammal högtalare eller ett kylskåp, men synålar är den vanligaste typen av nålar. Magnetiserat stål ska placeras i en liten skål eller fat så att det inte rör sig under användning. Placera sedan nålen nära magneten för att se om den fastnar. Om den fastnar har du hittat din nål
  • Det andra steget är att låta skålen eller fatet fyllt med vatten flyta över en annan skål fylld med vatten. Se
   till att det finns tillräckligt med utrymme mellan de två skålarna för att nålen ska kunna användas.
  Vilken riktning pekar en kompass?

  Hur man använder en kompass på rätt sätt

  En kompass är ett mycket användbart instrument, men hur använder du den när du har gått vilse? Det räcker inte att veta hur man läser en kompass När du har gått vilse är det första du ska göra att stanna upp och tänka efter. Få inte panik, utan försök komma ihåg den senaste platsen där du var säker på din position. Om möjligt, gå tillbaka till den platsen.

  • Undvik att gå runt i cirklar: 99 % av alla som går vilse slutar med att gå runt i cirklar. Men att gå runt i cirklar kan leda dig långt från din startpunkt eller, ännu värre, tillbaka till din startpunkt.
  • Använd din kompass för att orientera dig innan du ger dig iväg igen. Många kompasser är utrustade med en spegel som gör att du kan se åt vilket håll norr är utan att behöva vända dig om.
  • Markera din väg
   : När du använder din kompass, notera på ett pappersark den riktning som tar dig tillbaka till startpunkten (eller åtminstone en bit på vägen). Om din väg inte leder till civilisationen eller hjälp, markera en annan bäring som åtminstone hjälper dig ur omedelbar fara (till exempel om du är vilse i skogen och behöver någonstans att gå för att vara säker).
  • För att bestämma din position börjar du med att räkna ut var du befinner dig vid den aktuella tidpunkten i förhållande till kartan över området. Detta ger dig en uppfattning om du är på väg norrut, söderut, österut eller västerut. När du har en allmän uppfattning om riktningen mot norr, finn ett föremål i närheten som kommer att fungera som referenspunkt när du använder kompassen senare. Du kommer att använda detta föremål som en ytterligare referenspunkt för att bestämma din riktning när du använder kompassen.

   

   

  Kompasser har två huvudroller, med en mängd olika användningsområden inom var och en av dessa kategorier. Navigeringskompasser används för att hjälpa dig att hitta rätt, oavsett om det är en vandring i skogen eller att hitta ditt hotellrum vid kusten på semestern. Oavsett om det är analogt eller digitalt. Du harden extra fördelen att du kan hitta norr genom att se att ”true north” pekar.Det finns också instrumentkompasser som du kan använda på land och till sjöss, men som också har många olika användningsområden. Oavsett om de kontrollerar vinddynamiken mellan två punkter eller används som djupmätare, är de alla lika unika i sin funktionalitet. Tack vare sin mångsidighet och noggrannhet kan kompasser vara mycket användbara även på semestern. Och med de tekniska och vetenskapliga framstegen är det bara en tidsfråga innan vi börjar se mer komplexa användningsområden för kompassen. Vi kanske till och med kommer att kunna använda den för annat än navigering och lära oss mer om vår omgivning och oss själva. För att beställa din, besök vår webbplats surplus-military.sv

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *